Empoblar Forma’t

EMPOBLAR FORMA'T

Formació remunerada en emprenedoria per a joves

El programa EMPOBLAR Forma’t consta d’accions formatives per capacitar la joventut de la Ribera Alta en matèria d’emprenedoria en els sectors emergents, alhora que atorga beques remunerades a totes les persones participants per dia d’assistència.

Formació específica i de qualitat

EMPOBLAR Forma’t reunix experts de renom  i formadors especialitzats en els sectors emergents per a la comarca, amb un plantejament didàctic dinàmic que unix la base teòrica amb pràctiques i dinàmiques de grup. Els cursos que s’oferixen s’articulen en tres branques:

 • CREA I EMPRÉN: Formació específica en autoocupació i creació d’empreses (100h, 20 dies)
 • CREA TURISME SOSTENIBLE: Formació específica en sectors emergents de la Ribera Alta. Turisme digital sostenible + CREA I EMPRÉN (200h, 40 dies)
 • CREA AGRICULTURA DIGITAL: Formació específica en sectors emergents en la Ribera Alta. Agrodigitalització + CREA I EMPRÉN (200h, 40 dies)

Quants diners cobre per formar-me?

Totes aquelles persones que participen del programa EMPOBLAR Forma’t obtenen una remuneració per la seua formació equivalent a 13,45€ per dia. (Consulteu les condicions)

Condicions per a les persones participants

Les persones beneficiàries, que prèviament han d’estar en situació de desocupació, caldrà que estiguen inscrites en el Sistema de Garantia Juvenil i LABORA.
L’assistència presencial al mòdul formatiu és obligatòria i ha de ser com a mínim del 90% dels dies per rebre la beca. 
Els municipis adherits a aquesta línia d’ajudes són:

Poblacions participants
Alcàntera del XúquerLlombai
Alfarp Manuel
Antella Massalavés
Beneixida Montroi
Benimodo la Pobla Llarga        
Benimuslem Rafelguaraf
Càrcer Real
CastellóSant Joanet
Catadau Sellent
Cotes Senyera
l'Énova Sumacàrcer
Gavarda Tous
Guadassuar

Calendari de formació

CREA TURISME SOSTENIBLE +
CREA I EMPREN

De l’1 de març de 2022
al 23 de maig de 2022

200h, 40 dies

CREA AGRICULTURA DIGITAL +
CREA I EMPREN

De 26 de maig de 2022 al 19 de juliol de 2022

200h, 40 dies


CREA I EMPRÉN
PRIMERA EDICIÓ

Del 5 de setembre
al 30 de setembre de 2022

100h, 20 dies


CREA I EMPRÉN
SEGONA EDICIÓ

Del 3 d’octubre al 31 d’octubre de 2022
 

100h, 20 dies

Si tens cap dubte o vols més informació...

Com es sol·licita l'ajuda?

Pots sol·licitar la participació en el programa mitjançant el tràmit  habilitat en la Seu Electrònica de la Mancomunitat de la Ribera Alta. Cal que tingues instal·lat al teu dispositiu un Certificat Digital. També pot fer servir el sistema d’autentificació Cl@ve i Cl@ave firma Si tens cap dubte pots contactar amb l’equip d’EMPOBLAR al correu empoblar@manra.org

Quina documentació es necessita?

 • Fotocòpia del DNI o NIE. En cas què la persona sol·licitant siga menor d’edat s’adjuntarà també el DNI o NIE dels representants legals.
 • Certificat d’empadronament (se sol·licita a l’Ajuntament corresponent).
 • Certificat d’inscripció en Garantia Juvenil
 • Sol·licitud indicant el programa objecte de la subvenció, segons ANNEX I.
 • Acreditació que la persona sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la Seguritat Social (ANNEX II).
 • Document d’autobaremació. (ANNEX III).
 • Fitxa actualitzada de manteniment de tercers. (ANNEX IV).
 • Declaració responsable del participant a l’inici de l’actuació (ANNEX V).
Skip to content