Empoblar Forma’t

EMPOBLAR FORMA'T

Formació remunerada en emprenedoria per a joves

El programa EMPOBLAR Forma’t consta d’accions formatives per capacitar la joventut de la Ribera Alta en matèria d’emprenedoria en els sectors emergents, alhora que atorga beques remunerades a totes les persones participants per dia d’assistència.

Formació específica i de qualitat

EMPOBLAR Forma’t reunix experts de renom  i formadors especialitzats en els sectors emergents per a la comarca, amb un plantejament didàctic dinàmic que unix la base teòrica amb pràctiques i dinàmiques de grup. Els cursos que s’oferixen s’articulen en tres branques:

 • CREA I EMPRÉN: Formació específica en autoocupació i creació d’empreses (100h, 20 dies)
 • CREA TURISME SOSTENIBLE: Formació específica en sectors emergents de la Ribera Alta. Turisme digital sostenible + CREA I EMPRÉN (200h, 40 dies)
 • CREA AGRICULTURA DIGITAL: Formació específica en sectors emergents en la Ribera Alta. Agrodigitalització + CREA I EMPRÉN (200h, 40 dies)

La info en TikTok

Quants diners cobre per formar-me?

Totes aquelles persones que participen del programa EMPOBLAR Forma’t obtenen una remuneració per la seua formació equivalent a 13,45€ per dia. (Consulteu les condicions)

Condicions per a les persones participants

Les persones beneficiàries, que prèviament han d’estar en situació de desocupació, caldrà que estiguen inscrites en el Sistema de Garantia Juvenil i LABORA.
L’assistència presencial al mòdul formatiu és obligatòria i ha de ser com a mínim del 90% dels dies per rebre la beca. 
Els municipis adherits a aquesta línia d’ajudes són:

Poblacions participants
Alcàntera del XúquerLlombai
AlfarpManuel
AntellaMassalavés
BeneixidaMontroi
Benimodola Pobla Llarga        
BenimuslemRafelguaraf
CàrcerReal
CastellóSant Joanet
CatadauSellent
CotesSenyera
l'ÉnovaSumacàrcer
GavardaTous
Guadassuar

Calendari de formació


CREA I EMPRÉN
ÚLTIMA EDICIÓ

DATES I LLOC FORMACIÓ: PER DETERMINAR 

100h, 20 dies

PREINSCRIU-TE A LA FORMACIÓ

  L'equip d'Empoblar es posarà en contacte amb tu per indicar-te com has de registrar-te a la Seu Electrònica

  El formulari d’inscripció no atorga accés al curs. Serà necessari realitzar els tràmits en la Seu Electrònica de la Mancomunitat, aportar tota la documentació i annexos requerits. L’equip de tècnics de l’Administració contactarà per indicar terminis i lloc de registre. Comprova la correcció de les dades introduïdes.

  Com es sol·licita l'ajuda?

  Pots sol·licitar la participació en el programa mitjançant el tràmit  habilitat en la Seu Electrònica de la Mancomunitat de la Ribera Alta. Cal que tingues instal·lat al teu dispositiu un Certificat Digital. També pots fer servir el sistema d’autentificació Cl@ve i Cl@ave firma Si tens cap dubte pots contactar amb l’equip d’EMPOBLAR al correu empoblar@manra.org

  Quina documentació es necessita?

  • Fotocòpia del DNI o NIE. En cas què la persona sol·licitant siga menor d’edat s’adjuntarà també el DNI o NIE dels representants legals.
  • Certificat d’empadronament (se sol·licita a l’Ajuntament corresponent).
  • Certificat d’inscripció en Garantia Juvenil.
  • Acreditació de la situació de desocupació, mitjançant certifcat de situació laboral actualitzat expedit per LABORA.
  • Sol·licitud indicant el programa objecte de la subvenció, segons ANNEX I.
  • Acreditació que la persona sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la Seguetat Social (ANNEX II).
  • Document d’autobaremació. (ANNEX III).
  • Fitxa actualitzada de manteniment de tercers. (ANNEX IV).
  • Declaració responsable del participant a l’inici de l’actuació (ANNEX V).

  SI DISPOSES DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA POTS REGISTRAR-TE A LA SEU ELECTRÒNICA

  ACCÉS AL TRÀMIT

  És necessari tindre Certificat Digitial

  Skip to content