15 Errades més freqüents de l’emprenedoria

Tot aquell que treballe habitualment amb emprenedors/s’haurà detectat moltes vegades, des de les primeres entrevistes, la propensió a incórrer en els mateixos per part del promotor/a. La majoria d’ells són susceptibles d’evitar-se a l’hora d’elaborar un Pla de Viabilitat i les consideracions que es realitzen poden ser útils a l’hora d’oferir arguments i raons en el procés d’assessorar i/o orientar a l’emprenedor/a l’hora de crear un negoci.

Més informació al web: https://carcaixent.portalemp.com/los-15-errores-mas-frecuentes.html

Skip to content