Agencia de persones cuidadores de majors

Població
Idea activa?
És un traspàs?

Castelló

Sí      No
Sí      No
Descripció de la idea

Estaria molt bé disposar la poble d’una agencia de persones que es dedique a cuidar les persones majors a domicili, bé siga jornada completa, bé per hores i també per a quedar-se a dormir, de manera que en cas d’imprevistos, sempre puguen rellevar-se per a atendre els majors.

Requisits per a posar en marxa la idea
Desenvolupament de la idea
Imatges
Només és una idea.
10%
Programa EMPOBLAR, ayudas directas a la creación de empresa y formación remunerada para jóvenes de la Ribera Alta entre 16 y 30 años - nurse taking care of an old woman - Mancomunitat de la Ribera Alta
Programa EMPOBLAR, ayudas directas a la creación de empresa y formación remunerada para jóvenes de la Ribera Alta entre 16 y 30 años - placeholder - Mancomunitat de la Ribera Alta
Skip to content