Empoblar Forma’t

EMPOBLAR FORMA'T

Formació remunerada en emprenedoria per a joves

El programa EMPOBLAR Forma’t consta d’accions formatives per capacitar la joventut de la Ribera Alta en matèria d’emprenedoria en els sectors emergents, alhora que atorga beques remunerades a totes les persones participants per dia d’assistència.

Formació específica i de qualitat

EMPOBLAR Forma’t reunix experts de renom  i formadors especialitzats en els sectors emergents per a la comarca, amb un plantejament didàctic dinàmic que unix la base teòrica amb pràctiques i dinàmiques de grup. Els cursos que s’oferixen s’articulen en tres branques:

  • CREA I EMPRÉN: Formació específica en autoocupació i creació d’empreses (100h, 20 dies)
  • CREA TURISME SOSTENIBLE: Formació específica en sectors emergents de la Ribera Alta. Turisme digital sostenible + CREA I EMPRÉN (200h, 40 dies)
  • CREA AGRICULTURA DIGITAL: Formació específica en sectors emergents en la Ribera Alta. Agrodigitalització + CREA I EMPRÉN (200h, 40 dies)

La info en TikTok

Quants diners cobre per formar-me?

Totes aquelles persones que participen del programa EMPOBLAR Forma’t obtenen una remuneració per la seua formació equivalent a 13,45€ per dia. (Consulteu les condicions)

Condicions per a les persones participants

Les persones beneficiàries, que prèviament han d’estar en situació de desocupació, caldrà que estiguen inscrites en el Sistema de Garantia Juvenil i LABORA.
L’assistència presencial al mòdul formatiu és obligatòria i ha de ser com a mínim del 90% dels dies per rebre la beca. 
Els municipis adherits a aquesta línia d’ajudes són:

Calendari de formació finalitzat

Skip to content