Microcrèdits sense avals

Microcrèdits sense avals, en el marc del programa PAEM, ofereix la possibilitat d’accés a una micro finançament de fins a 25.000 euros a les dones que estan pensant a crear la seua pròpia empresa o a  promocionar i consolidar una ja creada.

Més informació en el web: https://www.inmujeres.gob.es/areasTematicas/Emprendimiento/ProgFacilitarFinanciacion.htm

Skip to content